Huisregels

Als bezoeker van een filmvoorstelling beschik je over een geldig entreebewijs dat je desgevraagd aan het personeel van Filmhuis Alkmaar kunt laten zien.

De zalen openen 15 minuten voor aanvang van de film. Je mag het drankje meenemen in de zaal, maar neem de lege kopjes, glazen en/of flesjes graag na afloop ook weer mee terug. Voor al het overige afval staan er diverse vuilnisbakken. Vanaf vijf minuten na aanvang van de film wordt er geen publiek meer toegelaten.

Volg de aanwijzingen van het personeel altijd op. In geval van calamiteiten is dat helemaal van groot belang.

Mocht je om wat voor reden dan ook overlast veroorzaken, dan is het personeel van Filmhuis Alkmaar gerechtigd je daarop aan te spreken en je eventueel uit het pand te laten verwijderen. In het uiterste geval zijn we genoodzaakt de politie in te schakelen.

Aangezien Filmhuis Alkmaar genoodzaakt is de wettelijke leeftijdsgrenzen te hanteren die door Stichting Kijkwijzer aan films zijn toegekend, mag het personeel van Filmhuis Alkmaar om je legitimatie vragen.

Het nuttigen van zelf meegebrachte drink- en/of etenswaren is niet toegestaan.

Kopen en drinken van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij de wet verboden. In geval van twijfel moet je je aan het personeel kunnen legitimeren. Ook is het barpersoneel gerechtigd om het aantal te verstrekken consumpties te limiteren.

Roken is nergens in ons gebouw toegestaan.

Schakel voor de film begint het geluid van je telefoon uit, zodat andere bezoekers er geen last van hebben als je telefoon overgaat. Omdat het oplichtende scherm erg storend is voor andere mensen in de zaal, verzoeken we je ook je mobiele telefoon tijdens de film niet te gebruiken.

Het is verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid te gebruiken in de zaal. Wie opnamen maakt, schendt het copyright.

Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je geen eigendommen van Filmhuis Alkmaar meeneemt. Daarnaast is het niet de bedoeling om de stoelleuningen als voetensteun te gebruiken. Dit is niet alleen schadelijk voor de stoelen, maar is ook verstorend in het filmbeeld van mensen die achter je zitten. Bij beschadiging van voorwerpen in en om het pand ben je aansprakelijk voor reparatie- en vervanginskosten.

Filmhuis Alkmaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van bezoekers die ontstaan tijdens en/of als gevolg van een bezoek aan Filmhuis Alkmaar.

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar het filmhuis.