Over ons

Hét podium voor de kwaliteitsfilm

Filmhuis Alkmaar is een goed geoutilleerd filmtheater met drie filmzalen en een sfeervolle, pas verbouwde foyer, gericht op de regio Alkmaar. Per jaar ontvangen we ruim 123.000 bezoekers.

Het filmhuis biedt een podium voor de kwaliteitsfilm met een zorgvuldig samengesteld programma van publieksfilms, arthousefilms van gerenommeerde makers, filmfestivalontdekkingen, kleine parels van over de hele wereld, documentaires en kinderfilms. Ook organiseren we sinds 2019 ons eigen filmfestival. Filmhuis Alkmaar wordt gerund door een team van vaste krachten en ruim 120 enthousiaste vrijwilligers.

Sinds de verhuizing naar Overstad in 2016 heeft Filmhuis Alkmaar zich stormachtig ontwikkeld: ons bezoekersaantal verdubbelde in die tijd van 50.000 naar 123.000 (2023). Als première- en Cinevillefilmtheater hebben we inmiddels een belangrijke plaats veroverd in het culturele leven van Alkmaar en omgeving.

Nog nooit in Filmhuis Alkmaar geweest? Wees welkom! Je vindt ons tussen bioscoop Vue en poppodium Victorie aan de Pettemerstraat.

Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Stichting Filmhuis Alkmaar is vanaf 9 december 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Visiedocument 2022-2025
Activiteiten- en financieel verslag 2022

Fiscaal nummer 853465496
BTW nummer: NL 8534.65.496. B01
KVK nummer: 59406429
IBAN/bankrekening: NL84 INGB 0006 2337 65

Governance

Bij Filmhuis Alkmaar wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directie. De verantwoordelijkheid van het bestuur ligt bij de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht keurt het beleid goed en controleert de uitvoering ervan. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als sparringpartner en houdt het (middel)lange termijnperspectief in de gaten.

Directeur-bestuurder

Dhr. A. Schoemaker

Raad van toezicht

Dhr. T. Noten – voorzitter
Dhr. M.T.C. Borstlap – penningmeester
Mevr. N. Timmermans – secretaris
Dhr. H. van Vliet – bestuurslid
Mevr. A. van Bakel – bestuurslid

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Kosten die gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden door de stichting vergoed.

Doelstellingen

Stichting Filmhuis Alkmaar heeft ten doel:

  • het stimuleren van activiteiten ter bevordering van het ontwikkelen van vernieuwende cultuuruitingen;
  • het exploiteren van filmzalen ten behoeve van de regio Alkmaar;
  • het exploiteren van een horecavoorziening, in pacht of in eigen beheer;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.